ercanozcelik.com Kariyer Sitesi

       İş ve   derdinde olup, mutlu olacağı ve değer katabileceği yerlerde görev almak isteyen insanlarımıza kendi çapımda ücretsiz destek verebilmek üzere; İnsan Kaynakları alanında lider sistem kurucularından  www.empatik.com ve global markaları olan www.hrpeak.com ile işbirliği yaparak  ercanozcelik.hrpeak.com  kariyer sitesini hizmete açmış bulunuyorum.

ozgecmis       Burada kolayca CV‘nizi oluşturabilir ve dilerseniz empatik.net tarafından oluşturulan hrpeak.com eko sistemine de katılarak, çok daha etkin bir iş arama sürecini başlatabilirsiniz. Sitemde oluşturduğunuz CV‘lerinizi kendi bağlantılarıma yönlendirerek destek vermeye çalışacağım. Bilgileriniz Türkiye İş Kurumu‘nun (İŞKUR) 03.07.2005 tarih ve 37 numaralı izin belgesi ile faaliyet gösteren cvmer.com‘un güvencesiyle tamamen sizin kontrolünüz altında tutulacaktır.

     Allah’u Teala gönlünüze göre, başarılı, bereketli ve sağlıklı çalışabileceğiniz hayırlı işler nasip etsin duasıyla, CV’nizi eklemek veya iş ilanlarına bakmak için aşağıdaki logoyu tıklayınız.


logo_ercan_ozcelik_4




Esnaflar Meclisi Projesi

2014 Yerel Seçimler öncesi hazırlayıp, bazı Başkan Adayları ile paylaştığım projelerim arasındadır. Yerel Yönetime Katılım Projesi örneğidir.

Projenin Tanımı:

İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren Esnaf, Tüccar ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayicilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip etmek ve çözüm yolları üzerinde ortak akıl çalışması yapmak üzere ilgili Odalarında desteğinde bir istişare meclisinin kurulmasıdır.

Projenin Kapsamı:

İlçe sınırları içinde faaliyette bulunan Esnaflar, Sanatkârlar, Tüccarlar ve Küçük/Orta Boy Sanayi İşletmecilerinden 50 kişilik bir danışma meclisi kurulacaktır. Meclis üyelerinin mümkün olduğu kadar her mahalleden ve işletme türünden temsilcileri barındırmasına azami dikkat edilecektir. Üyelerin seçiminde kayıtlı bulunan Odalarla işbirliği yapılacaktır. Esnaflar Meclisi projesi bir Encümen Üyesi veya Müdür seviyesinde bir Belediye Bürokratı tarafından yönetilecektir. Gündeme alınan konular ve sonuç raporları Belediye Yönetimi ve Belediye Meclisi gibi kurumsal yapılarla paylaşılacaktır. Esnaflar Meclisi içinden seçilen bir temsilciler kurulu ile daha yoğun bir çalışma takvimi icra edilebilecektir.

Projenin Paydaşları ve İcra Şekli:

Projenin icrası sırasında kamu adına Kaymakamlık ile ve STK’lar adına ilgili odaların yönetimi ile işbirliği yapılacaktır. Esnaflar Meclisinin aylık veya 3 aylık toplantı programını ve toplantı için gerekli mekân, ağırlama v.b. gibi hizmetlerini Belediye sağlayacaktır. Esnaflar Meclisi ile ilgili gündem maddeleri, planlanan yatırımlar ve yeni projeler danışma ve geliştirme amacıyla gündeme alınabilecektir.

Projenin Beklenen Önemli Sonuçları:

İlçenin ekonomik hayatının gelişmesi ve güçlenmesi adına sağlıklı karar alma süreçlerinin işletilmesi, maddi ve manevi zararlar oluşmadan önce erken tedbir alınabilmesi için Esnaflar Meclisinin faaliyetleri oldukça anlamlı olacaktır. Sosyal barış ve refahın gelişmesi için önemli bir bileşen olan ekonomik yapının güçlenmesi, yatırımcılar için cazibe bölgesi haline gelmesi, sorunlar kronikleşmeden önce doğru bir iletişim kanalının kurulması sağlanmış olacaktır. Esnafın da Belediye yönetim süreçlerine katılması ile demokrasi kültürü güçlenecektir.




Engelliler Meclisi Projesi

2014 Yerel Seçimler öncesi hazırlayıp, bazı Başkan Adayları ile paylaştığım projelerim arasındadır. Yerel Yönetime Katılım Projesi örneğidir.

Projenin Tanımı:

Engelli vatandaşlarımızın tamamının resmi kayıtlarda sayılı olamaması nedeniyle ilçe için net rakamı söylemek zor olacaktır. Ancak Türkiye genelinde ortalama %10 ile %12 civarında olduğu kabul edilirse orta büyüklükteki bir İstanbul ilçesinde yaşayan yaklaşık 40.000 civarında engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Engellilik oranı ve türüne göre bir kısmı toplumdan izole edilmiş halde olabileceği gibi, dinamik bir iş ve sosyal hayata sahip üretken durumda olanlar da bulunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sorunlarını gündemde tutmak ve özellikle yeni projelerde onların da durumuna uygun çözümler bulundurmak amacıyla en çok 50 kişilik bir Engelliler Meclisi kurulması planlanmaktadır.

Projenin Kapsamı:

Asgari olarak, belirlenen zaman ve mekânlardaki toplantılara katılabilecek durumda bulunan engelliler arasından seçilen bir meclis kurulacaktır. Mümkün olduğu kadar çok çeşitlilikte engellilerin katılması çözümleyici yaklaşımların geliştirilmesi açısından önemlidir. Engelliler Meclisinde ilçenin mevcut durumunda yapılması gereken iyileştirmeler, ilave ihtiyaçlar, önemli sorunlar, yeni projelerin Engelliler açısından değerlendirilmesi, engellilere yönelik sosyal ve ekonomik destek programların geliştirilmesi, iş ve meslek eğitimleri ile örgün ve özel eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların koordinasyonu gibi konular ele alınacaktır. Sonuç raporları Belediye Meclisi ve ilgili birimlerle paylaşılacaktır. Daha küçük ve dinamik bir temsilciler kurulu ile aktif çalışma temposu sürdürülebilecektir.

Projenin Paydaşları ve İcra Şekli:

Başta Kaymakamlık olmak üzere ilgili Bakanlıkların ilçe teşkilatları, STK’lar, Özel ve Resmi Eğitim Kurumları, Mahalle Muhtarlıkları, Esnaf ve Sanayici Odaları projenin doğal paydaşlarıdır. Engellilere yönelik sorun ve ihtiyaçların giderilmesinde ilgili her kurum ile sağlıklı bir iletişim kurulması sağlanacaktır. Belediye içinde kurulacak olan “Engelliler İletişim Merkezi” ile koordineli çalışacak şekilde bir Encümen Üyesi veya Müdür seviyesinde bürokrat tarafından yönetilecektir.

Projenin Beklenen Önemli Sonuçları:

Engelli vatandaşlarımızın boğuşmak zorunda olduğu sosyal dışlanmışlık, fiziksel yapılanma sorunları, ekonomik sorunlar, psikolojik sorunlar ve kültürel ihtiyaçlar gibi birçok konuda kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmeden güvenle mücadele edebilmeleri ve hayata daha sağlam tutunmaları için faydalı olacaktır. Belediyenin sosyal, ekonomik ve altyapı projelerinde Engelli bakış açısını kaybetmeden doğru kararlar verilmesine vesile olacaktır. Engelli vatandaşlarımızın 1. sınıf muamele görüp böyle hissetmeleri için gerekli şartları oluşturmaya devam edilecektir. Kentin yönetimine aktif olarak katılmış ve kendilerini ifade imkânı bulmuş olacaklardır.




Kadınlar Meclisi Projesi

2014 Yerel Seçimler öncesi hazırlayıp, bazı Başkan Adayları ile paylaştığım projelerim arasındadır. Yerel Yönetime Katılım Projesi örneğidir.

Projenin Tanımı:

İlçede ikamet eden 20-65 yaş arası kadınlardan olmak üzere her mahalleyi temsilen 2 kadın üyenin oluşturduğu Kadınlar İstişare Meclisi’nin kurulmasıdır. Bu meclis aylık veya 3 aylık toplantılar yaparak kadınları ilgilendiren sorunları ve projeleri değerlendirip görüşlerini belediye yöneticileri ile paylaşma imkânı bulacaktır.

Projenin Kapsamı:

Mevcut mahalle nüfus yapılarına uygun olarak seçilen en çok 50 kişi yer alacaktır. Meclis üyesi kadınların seçiminde Mahalle Muhtarlıkları ile işbirliği yapılacaktır. Toplumu doğru temsil edebilmek için çalışan, evli, bekâr, ev hanımı gibi hemen her kesimden olmasına gayret edilecektir. Kadınlar Meclisi belediye tarafından tahsis edilen mekân ve zamanlarda toplanacaktır. Toplantı ve ağırlama giderleri belediye tarafından karşılanacaktır.

Projenin Paydaşları ve İcra Şekli:

Mahalle Muhtarlıkları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının İlçe Teşkilatı, STK’lar ile işbirliği yaparak toplumun genel durumunu yansıtabilecek bir meclis oluşturulmasına dikkat edilecektir. Belediyeyi temsilen bir Encümen Üyesi veya Müdür düzeyinde bürokrat tarafından proje yönetimi ve koordinasyonu yapılacaktır. Kadınlar Meclisi içinden seçilen temsilciler grubu ile daha yoğun bir toplantı gündemi takip edilerek meclisin efektif çalışması sağlanacaktır. Meclis Raporları danışma ve tavsiye belgesi niteliğinde olup hizmetlerin kalitesini arttırmak, sorunlar için makul çözümler üretmek amacıyla değerlendirilecektir.

Projenin Beklenen Önemli Sonuçları:

İlçedeki sosyal ve siyasi hayata kadın bakışının kazandıracağı zarafet, şefkat, estetik ve yapıcı çözüm yollarını sağlamak için, kadınların kendilerini ifade edebilme imkânını sunmak için, belediye hizmetlerinin etkinliğini ve yerindeliğini arttırmak için, sorunları henüz büyümeden tespit edip kaynak israfını önlemek için doğru bir proje olacaktır.  Kadınlar toplumun temel dinamiklerinden ve aile kurumunun esas öğelerinden olduğu için kendilerinin dışında erkekleri ve çocukları da etkileme, yönlendirme, eğitme gibi niteliklere sahip olduğundan toplumsal gelişmeye ve kalkınmaya doğrudan etkileri bulunmaktadır. Kadınların bilinçlenmesi her açıdan büyük öneme sahip bir gelişme olacaktır.




Gençlik Meclisi Projesi

2014 Yerel Seçimler öncesi hazırlayıp, bazı Başkan Adayları ile paylaştığım projelerim arasındadır. Yerel Yönetime Katılım Projesi örneğidir.

Projenin Tanımı:

İlçede yaşayan 14-18 yaş arası Lise ve dengi okullarda eğitim gören gençler ile sanayi vb. iş yerlerinde çalışan gençlerden seçilen azami 50 kişiden oluşan bir Gençlik Meclisi kurulmasıdır.

Projenin Kapsamı:

Eğitim veya çalışma hayatında bulunan gençleri ilçe ile ilgili demokratik hayatın içine dahil etmek ve onların yenilikçi görüşlerinden faydalanmak üzere en çok 40 kişinin lise ve dengi okullardan, en çok 10 kişinin okumayan veya bir yerlerde çalışan gençlerden seçilerek oluşturduğu bir meclis olacaktır. Gençlik meclisinin giderleri Belediye tarafından karşılanacaktır.

Projenin Paydaşları ve İcra Şekli:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanayi Odaları ile işbirliği yapılarak 50 gencin seçilmesi sağlanacaktır. Belediye adına proje sorumlusu olarak bir Encümen üyesi veya Müdür düzeyinde bürokrat atanacaktır. Gençlik Meclisi aylık veya 3 aylık genel kurul toplantıları yapacağı gibi içlerinden seçilen temsilci heyet ile daha yoğun bir çalışma düzeni kurulabilecektir. Gençlik Meclisi ile proje ve sorunların gençler açısından durum değerlendirmesi yapılacak ve sonuç raporları Belediye Meclisine de sunulacaktır.

Projenin Beklenen Önemli Sonuçları:

Gençlerin meşru zeminlerde demokratik yönetime katılmaları, güncel sorunlar ve projeler hakkında fikir ve bilgi sahibi olmaları en önemli sonuçlardandır. Belediye ve meclis kararlarının ve projelerin isabet ve fayda oranını arttırmak, projeleri halka mal edebilmek açısından gençlerin katılımı oldukça etkili olacaktır.




Çocuklar Meclisi Projesi

2014 Yerel Seçimler öncesi hazırlayıp, bazı Başkan Adayları ile paylaştığım projelerim arasındadır. Yerel Yönetime Katılım Projesi örneğidir.

Projenin Tanımı:

İlçede yaşayan ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilerden seçilen bir grubun Belediye tarafından tayin edilen zaman ve mekânlar içinde toplanarak ilçe genelinde çocukları ilgilendiren sorunları, projeleri değerlendirdiği, temayül yoklamalarının yapıldığı bir çocuk istişare meclisi kurulacaktır.

Projenin Kapsamı:

İlçede bulunan ilk ve orta öğretimde ( 4 + 4 ‘lük kısım) okuyan en çok 50 öğrenci seçilerek eğitim durumlarına uygun zamanlar içinde toplanmaları sağlanacaktır.

Projenin Paydaşları ve İcra Şekli:

Belediye adına en az bir Encümen üyesi veya bir Müdür düzeyinde sorumlu atanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine olarak meclis üyeleri tespit edildikten sonra ihtiyaca binaen aylık veya 3 ayda bir olacak şekilde genel kurul toplantıları yapılacaktır. Daha az sayıda ve Çocuk Meclisi tarafından seçilen temsilciler kurulu ile ise daha yoğun çalışma içinde olunacaktır. Sonuç raporları Belediye Meclisine de sunulacaktır.

Projenin Beklenen Önemli Sonuçları:

İlçede yaşayan çocuklarımızın ilçemize karşı olan aidiyet duygularını güçlendirmek, demokratik hayatın gerektirdiği hoşgörü ve temsil gibi özelliklerini çocuklarımıza kazandırmak, proje ve sorunların çocuk bakış açısı ile değerlendirilip daha isabetli ve beğenilen sonuçların alınmasına katkı vermek olacaktır.




Mahalle İstişare Kurulları Projesi

2014 Yerel Seçimler öncesi hazırlayıp, bazı Başkan Adayları ile paylaştığım projelerim arasındadır. Yerel Yönetime Katılım Projesi örneğidir.

Projenin Tanımı:

Her mahallede vatandaşın kendilerini ifade etmesini ve yerel yönetim hizmetlerinin ve yatırımların verimli, sağlıklı ve yerindelik ilkesine en yakın şekilde icra edilmesine destek sağlayacak modern istişare kurullarının kurulması projesidir.

Projenin Kapsamı:

Mahalle İstişare Kurulları icra organı olmayıp danışman ve rehber niteliğinde gündemine alınan konularda belirli zamanlarda toplantılar yaparak sonuçları Belediye yönetimine sunan bir kurul niteliğinde olacaktır. Sadece belediye hizmetleri açısından değil yerel bazı sorunların çözümlenmesi, husumetlerin giderilip kardeşlik ve birlik duygusunun güçlendirilmesi açısından bir nevi “ihtiyarlar heyeti” olarak ta fonksiyon sahibi olabilecektir.

Projenin Paydaşları ve İcra Şekli:

Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirilen en az Müdür düzeyinde bir temsilcinin Genel Sekreterliğini icra ettiği Mahalle İstişare Kurulunun diğer üyeleri Muhtar, Merkez Camisinin İmamı veya Müftülükçe görevlendirilen 1 İmam, 1 Lise Müdürü, 1 İlk Öğretim Okulu Müdürü, 1 Esnaf Temsilcisi, o bölgede oturan ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen 1 Emniyet Mensubu, Belediye Meclis Üyelerinden o mahallede oturan ve Belediye Meclisi tarafından seçilerek atanan 1 üyeden müteşekkil istişare kurulu ilgili mahallenin sorunları hakkında bilirkişilik yapacağı gibi üyeleri de kendi kurumları nezdinde verilen işlerin takibi ve kurulun bilgilendirilmesi noktasında katkı sağlayacaktır. Toplantılar mahallelerde tayin edilen kültür merkezi ve benzeri mekânlarda belirli tarihlerde yapılabileceği gibi önemli bir gündem oluştuğunda davet ile olağanüstü toplantılarda düzenlenebilecektir.

Projenin Beklenen Önemli Sonuçları:

Her mahallede bölgeyi iyi tanıyan ve sevilip sayılan kişilerden oluşan özel istişare kurullarının toplanması ile Belediyenin aldığı kararlardaki isabet oranı artacak ve uygulamada ise halk nezdinde beklenen destek doğal olarak artacaktır. Kaynak israfı, yanlış yatırım, fark edilmemiş sorun, iletişim hataları gibi olumsuzluklar en aza inecektir. Halkın yerel yönetime daha yakından katılımı ve kendisini ifade etme imkânı iki taraflı şekilde sağlanacaktır.




Girişimcileri Destekleme Projesi

2014 Yerel Seçimler öncesi hazırlayıp, bazı Başkan Adayları ile paylaştığım projelerim arasındadır.

Projenin Tanımı:

İlçede ilk defa yatırım yapacak olan veya mevcut yatırımlarının en az %50’si oranında ilave yatırıma giden girişimcilere yönelik olarak mevzuat sınırları içerisinde Belediye tarafından yapılabilecek ek teşviklerin tespit edilerek uygulamaya alınmasıdır.

Projenin Kapsamı:

Belediye Meclisi ve Encümenden gerekli karar ve izinlerin alınmasına müteakip idari birimlerin yapacakları etütler doğrultusunda öncelikle teşvik edilecek sektör ve bölgelerin tespit edilmesi ve girişimcilere cazip yatırım şartlarının sunulmasını kapsamaktadır. İlçe sınırları içinde yatırıma gidecek girişimcilere danışmanlık, alt yapı desteği, belediye harçlarında kolaylıklar gibi çeşitli teşvik unsurları paket haline getirilecektir.

Projenin Paydaşları ve İcra Şekli:

Proje belediye imkânları ve alınan izinler doğrultusunda icra edilecektir. Yanlış ve hatalı kullanıma karşı kontrol mekanizmaları aktif tutulacaktır.

Projenin Beklenen Önemli Sonuçları:

Türkiye genelinde girişimcilere yönelik teşvik ve destekleme alanları güncel mevzuat içinde belirlenmiştir. İlçe Belediyesi kendi imkânları dahilinde bu teşviklere yeni ilaveler yaparak çevre ilçeler içinde öne çıkmaya ve tercih nedeni olmaya çalışacaktır. Yatırımların artması ile bölgenin sosyo-ekonomik yapısı güçlenecek ve ilçe genelinde refah artışı sağlanacaktır.




Mikro Kredi Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi

2014 Yerel Seçimler öncesi hazırlayıp, bazı Başkan Adayları ile paylaştığım projelerim arasındadır.

Projenin Tanımı:

Başta ev hanımları olmak üzere her hangi bir işi olmayan ancak belirli bir beceri veya eğitimle hayatını idame ettirebilme yeteneğine sahip kişilerin yararlandığı mikro kredi uygulamasının yaygınlaştırılması için yapılan danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini barındıran projedir.

Projenin Kapsamı:

İlçede ikamet eden dar gelirli vatandaşlara eğitim, bilgilendirme, yönlendirme ve destekleme yolu ile mikro kredi uygulamasından faydalanabilecek kişileri açığa çıkarmak ve onlara yönelik kurumsal destekleme hizmetini organize etmektir.

Projenin Paydaşları ve İcra Şekli:

İcraat için uzmanlardan oluşan yerleşik ve gerektiğinde seyyar çalışabilen bir ekip kurulacaktır. Tespit edilen vatandaşlara bireysel veya grup eğitimleri ile bilgilendirme yapıldıktan sonra kredi alımı ve yatırım aşamalarında dahi aktif destek verilerek sonuçlar takip edilecektir. Hatalı veya kasıtlı davranışlara karşı önlem alınacaktır. Uygulama için resmi kurumlar ve finans kuruluşları ile işbirliği sağlanacaktır.

Projenin Beklenen Önemli Sonuçları:

Ekonomik olarak kendine yetebilen ailelerin sayısı arttıkça ilçe içinde huzur ve barış içinde yaşama katkı sağlanacak, insanların sağlık ve mutluluk düzeyleri yükselecektir. Geliri artan ailelerin harcamaları da artacağından ilçedeki ekonomik hayata canlılık gelecektir.