Hakkımda

image_pdfimage_print

 

Yeniliklere açık ve meraklı, monotonluktan sıkılan, yaptığı işle ilgili eğitimleri azami ölçüde almaya çalışan bir kişiliğe sahibim. Özellikle bilgi ve deneyim paylaşımına çok değer veriyorum. Kendi adıma bu konuda mümkün olduğu kadar duyarlı davranmaya çalışıyorum.

Kısa öz geçmişimi aşağıda  bilgilerinize sunarım:

Gorevler-Ok

 

Görev Yerlerim ve Önemli Çalışmalarım:

 

2016-2023 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E. A. H. Tıbbi Teknolog 

 • Sivil Savunma Amiri, Afet Planlama Sorumlusu, AFAD Eğitmeni
 • Bilgi İşlem ve Hastane Otomasyon Birimi Yönetimi (Ekim 2016-Eylül 2018),


2015-2016 
İst. Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Uzman

 • Bilgi İşlem ve Otomasyon Birimi Yönetimi,
 • ÇKYS, MHRS, EBYS Sorumlu Yönetici,
 • HBYS, PACS, LBYS, SağlıkNet Online Bilişim Sorumlusu,
 • Web sitesi ve web tabanlı uygulamalar Sorumlusu
 • Genel Sekreterlik Bina Amiri,
 • Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birimi Yöneticisi,
 • Çevre ve Tıbbi Atık İşlemleri Birimi Yöneticisi

 

2014-2014 Maltepe C.İ.K. Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

 • İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğinin 2013 ve 2014 Yılı “Özet Faaliyet Raporu” Kitapçıklarının teknik, istatistik ve mizanpaj editörlüğü,
 • Ahde Vefa Ek Ödeme Projesi” editörlüğü,
 • S.B. – Marmara Ünv. E.A.H. “2010-2014 Afiliasyon Değerlendirmesi” kitapçığı editörlüğü,
 • Diyabet Merkezi” kitapçığı editörlüğü,


2011-2014 
MayDay Mobil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

 • Mobil ve Evde Sağlık Hizmetleri Proje tasarım ve iş geliştirme çalışmaları,
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi “Evde Sağlık Hizmetleri” proje yönetimi,

 

2011-2011 RiskCenter Eğitim ve Danışmanlık Sağlık Eğitimleri Direktörü 
                   Gazikent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sağlık Eğitim Danışmanı

 • Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Sağlık Eğitimleri için Marmara Üniversitesi ile birlikte sertifika programları başvurularının hazırlanması ve Sağlık Bakanlığı nezdinde takip edilmesi,
 • Gazikent (Hasan Kalyoncu) Üniversitesi bünyesinde İŞKUR destekli sağlık sektörü eğitim ve istihdam projelerinin hazırlanması ve uygulanması,

 

20082011 Kuralkan Holding, Sentim Bilişim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

 • KRNCITY  e-belediye projesi genel yönetimi, kurumsal kimlik tasarımları, saha araştırmaları ve raporlamaları, kurumsal iletişim yönetimi, tanıtım ve pazarlama altyapısının kurulması.
 • Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Proje Yönetimi,
 • Bağcılar Belediyesi Felaket Kurtarma Merkezi Proje Yönetimi,
 • Sağlık Sektörü yöneticiliği,  Kurumsal anlaşmalar ve büyük projeler yönetimi,


2003-2008 
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma  Hastanesi,  Müdür Yardımcısı

 • Hastane otomasyonu, modern sistem odası, network sistemleri, santral sistemleri, performans ve ek ödeme sistemlerinin kurulumu ve yönetimi,
 • Video konferansla ameliyat eğitim projeleri, ulusal kongre organizasyonlarına altyapı kurulumu,
 • DRG proje sorumluluğu, taşeron ve bağlı birimlerdeki kamu personeli yönetimi,

 

2000-2002 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Tıbbi Teknolog

 • Bilgi İşlem Yönetim Komisyonu üyeliği,
 • Tıbbi İstatistik, klinik performans analizleri, bilişim projeleri hazırlık ve araştırmaları,

 

1997-2000 Kartal  Sabiha Gökçen Anadolu Kız Mes. Lisesi  Bilgisayar Bölümü, Bilgisayar Öğretmeni

1994-1997 İst. Özcan Sabancı  Sağ. Eğt. Ens. Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar  Bölümü, Memur Öğrenci

1991-1994 Erzincan, Erzurum ve Kocaeli’nde Sağlık Memuru

 

UcakYurtdışı Deneyimi:

2006 Almanya;    Uzman Profesyonel Eğitim ve İnceleme Seyahati,

2006 Fransa;       Bilgisayar Teknik Eğitim ve İnceleme Seyahati,

2004 Kıbrıs;         Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Eğitimi,

 

Eğitim:

2022 Üsküdar Ünv. Sağlık Yönetimi (Doktora) 

2016 Anadolu Ünv. Konaklama İşletmeciliği (Lisans) 

2014 Anadolu Ünv. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu (Ön Lisans)

2010 Hoca Ahmet Yesevi Ünv. Yerel Yönetimler (Yüksek Lisans)

2010 Malatya İnönü Ünv.  Sağlık Eğitim Fakültesi (Lisans)

2007 Anadolu Ünv. İşletme  Fakültesi (Lisans)

1997 İst. Özcan Sabancı Sağlık Eğitim Ens. Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar Bölümü (Ön Lisans)

1992 Erzurum Atatürk Ünv. İlahiyat Fakültesi (Hazırlık Sınıfı)

1991 Kırklareli  60.Yıl S.M.L.  Toplum Sağlığı Sağlık Memurluğu

 

belgelerDiğer Belgelerim:

Sağlık, Bilişim, Yerel Yönetimler, Eğitim ve Sağlık Yönetimi konularında 47 adet Sempozyum ve benzeri faaliyetlerden dolayı sertifika ve katılım belgesi.

 

Köşe Yazarlığına Devam Ettiğim Yayın Kuruluşları: 

 BNC MEDYA HABER http://www.bncmedyahaber.com/

TÜRKİYE POSTASI https://www.turkiyepostasi.com/

MÜSLÜMAN DÜNYANIN SESİ https://www.muslumandunya.com/

UYANAN İNSAN https://uyananinsan.com/


Üye veya Yöneticisi Olduğum Kuruluşlar:

Yeniden Refah Partisi – Çalışma ve Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

Türk Kızılay Şişli Şubesi https://www.kizilay.org.tr/ 

USPUM Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi https://uspum.org.tr/

Güvenli Sokaklar Derneği https://www.guvenlisokaklar.org/

 

Akademik Yayınlarım:

Özçelik, E. (2019). “Nepotizm / Akraba Kayırmacılığı”, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular içinde (55-79). İstanbul: Efe Akademi Yayınları

Özçelik, E. ve Yılmaz, S. (2019). “İstihdam Politikalarında Ehliyet ve Liyakat Unsurlarının Kapsam Derlemesi”, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 87-100. erişim adresi https://dergipark.org.tr/en/pub/banusad/issue/46543/560143

Özçelik, E. (2020). “Türkiye Kamu Hastanelerinde, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Durum Değerlendirmesi”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(37): 1838-1854. DOI:10.31576/smryj.648

Özçelik, E. (2020). “Afetlerde Sosyal Hizmetler”, Afet ve Risk Dergisi, 3 (1) , 46-55. DOI: 10.35341/afet.680665

Özçelik, E. (2020). “İngiltere’de Sağlık Sistemi”. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(28):1152-1184. DOI:10.31589/JOSHAS.374

Özçelik, E. (2020). “Sosyal Girişimcilik”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 63; pp:2317-2328. DOI:10.26449/sssj.2412

Özçelik, E. (2021). “Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı)”, Kamu Yönetiminde Kayırmacılık içinde (160-177). İzmir: SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Yayınları

Özçelik, E. (2021). “Türkiye Kamu Hastanelerinin Web Sitelerindeki Organizasyon Şemaları Analizi”, International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:90; pp:4987-5013. DOI:10.26449/sssj.3613