Çömleklerimiz Kırılmadan Tedbir Alalım!

Sevgili Anne ve Babalar,

Ben çocuklarımızı birer çömleğe, ilk çömlekçi ustasını anne ve babaya, ikinci çömlek ustasını öğretmene, diğer çömlek ustalarını da arkadaş çevresine ve topluma benzetiyorum. Şöyle ki insan yavrusu aynı çömlek yapılacak toprak gibi fıtri özellik ve potansiyelleri ile dünyaya gelir. Birçoğu aileden geçen özellikler ile var olur. Daha sonra aynı çömlekçinin toprağa katacağı suyun kalitesi ve miktarı gibi ailesi de çocuğa katkıda bulunur. Ortaya kalitesi belli bir toprak ve su bileşeni ile meydana gelen bir çömlek çamuru çıkar.

Bazen bu çamur suyun fazla konması sonucu cıvık ve şekil almaz olur. Aynı fazla şımartılmış terbiye ve temel değerlerden yoksun sevgi, saygı, empati nedir bilmeyen çocuklar gibi. Bazen de az su katıldığı için sert olur ve yine şekil almaz. Aynı hiç sevgi ve saygı görmediği ve fazla baskıya şiddete maruz kaldığı için asosyal, merhametsiz, şiddet uygulayan ve laf dinlemeyen çocuklar gibi.

İlk çömlek ustası olan ebeveyn ikinci çömlek ustasına yukarıda tarif ettiğim gibi bir çamur teslim ettiğinde işler çok zorlaşır. İkinci çömlek ustası olan öğretmenin işi zor, sıkıntılı ve sonuçsuz kalabilir. Niye mi? Çünkü gelen çamur cıvıksa ona şekil alabilmesi için toprak katsa çamur pütürleşir ve sonradan konulan toprağı bünyesine kabul etmekte zorlanır. Veya olağanüstü bir çaba sonrası şekil alabilir. Bizim eğitim sistemi için bu olağanüstü çabayı yakalamak çok zordur.

Aynı zamanda suyu az toprağı çok konup şekil almayan çamur içinde durum aynıdır. Öğretmen yani ikinci çömlekçi, su katsa da çamur yoğrulup geldiği için çok yumuşaması ya da çömlek olacak kıvama gelmesi çok zordur.

Ama ikinci çömlekçiye (öğretmene) toprağı kaliteli, ince elenmiş, suyu tam kıvamında konulmuş, iyice yoğrulmuş bir çamur geldiğinde ikinci çömlekçi eğer işinin ehli ise yani ustalığı hak ederek o makama oturdu ise çabuk, keyifli, izlemesine doyum olmayacak o güzelim çömlekler meydana çıkar.

Bazen de kalitesi yüksek güzel bir çamur, çömlekçi ustası bildiğiniz birine verilir. Ama o kişi ustalığı ya tam hak etmemiş, tecrübesizdir ya da o işi severek özenerek yapmıyordur. O güzel çamuru alır ve hak etmediği bir şekle sokar ve izleyen herkes üzülür. Tıpkı matematik gibi tüm hayatımızın temelini ve akademik kariyerin olmazsa olmazını oluşturan çok önemli bir dersi, henüz kendisi içselleştirmemiş ve nasıl öğreteceğini de tam anlamamış veya sorunlu davranışları yüzünden birçok kabiliyetli öğrencinin bu dersten soğumasına ve akademik olarak arkada kalmasına sebep olan matematik öğretmeni gibi.

Üçüncü çömlek ustaları ise arkadaş çevresi ve çocuğun muhatap olduğu toplumdur. Onlar ise çömleğin çamuruna ya da şekline etki edemezler ama çömleğin rengine, desenine, sırlamasına katkıda bulunurlar. Kulpu yamuk, rengi soluk ya da iyi sırlanmadığı için çabuk kırılacak bir hale dönüştürebilirler.

O da iyi bir aile terbiyesi ve iyi bir eğitim almasına rağmen, kötü arkadaş ve çevreden etkilenen yanlış davranışlar sergileyen çocuklara benzer. Onlar için, ailesi de iyi insanlardı, şu güzel okulda okumuştu vah vah arkadaş kurbanı olmuş deyip üzüldüğümüz sınıfa girerler.

Hayatımızdan bir örnek:

Başımdan geçen bir olayla durumu izah etmeye çalışayım. Benim kızım 25 kişilik mevcudu olan 4. Sınıfta okuyor. Geçen yıl ikinci dönem öğretmeninin tayini başka okula çıktığı için yine başka okuldan tayinle gelen başka bir öğretmenle eğitim hayatına devam etti. Geçen hafta veli toplantısında öğretmen inanılmaz derecede motivasyonunun düştüğünü, sınıftaki öğrencilerden hiç memnun olmadığını, çocukların çok saygısız olduklarını, derste susmadıklarını, teneffüslerde yerlerde yuvarlandıklarını ve ikaz etmesine rağmen birbirlerine şiddet uygulayıp küfür ettiklerini söyledi. Tabii biz veliler olarak şok olduk. Olayı anlamaya çalıştığımızda, yeni gelen bayan öğretmen yaklaşık üç buçuk yıl çocuklarımızı okutan ve tayinle giden erkek öğretmenin çocuklara okul ve sınıf içinde hiç terbiye vermediğini, sürekli öğrenci ve velilerin kendisi ile giden öğretmeni kıyasladıklarını ve bazı velilerin kendisi hakkında olumsuz yönde dedikodu yaptıklarını ve bunların kulağına geldiğini söyledi.

Velilerden bir kaçı o terbiyesizliği yapan kimse onların velileriyle görüşseydiniz dedi. Öğretmen hanımda maalesef çağırdığını bazılarının gelmediğini şu anda da toplantıya katılmadıklarını ayrıca görüşme yapılan velilerinin çocuklarında hiçbir olumlu değişme olmadığını söyledi. Bu sefer toplantıya katılan veliler diğer yaramaz çocuklar ve ilgisiz veliler yüzünden neden diğer çocukların ve velilerin zan altında bırakıldığını sorguladılar. Öğretmen hanım bu durum karşısında olayı kişisel algılayıp eleştiri yapan velilerle tartışmaya girdi ve maalesef toplantı hoş olmayan bir atmosferde bitirildi.

Ben yaşanan tüm bu olayları izlemede kaldım. Çünkü çocuklarımızı bu okula göndermeden tam 7 yıl bizler büyüttük. Yani çocuklarımıza karakter ve değer yargılarını bizler yerleştirdik. Aile terbiyesi denilen ve şimdilerde pek kalmayan sistemi bizler çocuklarımıza eksik ya da tam uyguladık. İlk öğretmenimiz biraz rahat fazlaca kural koymayan bir yapıdaydı. Bazen veliler öğretmenimizin rahatlığından şikayet ederdi. Yeni gelen bayan öğretmenimiz ise oldukça disiplinli ve kuralcı bir karaktere sahip. Doğal olarak aileden terbiye görmeyen ve okul disiplini alamayan öğrenciler yeni gelen disiplinli ve kuralcı öğretmenle eskiden çok dikkat çekmeyen ölçüde çatıştılar. Ve bayan öğretmen bu kızgınlık ve kırgınlığını maalesef öğrenci ve velilere yansıttı.

Kısacası cıvık (şımartılmış, kural konmamış çocuk) ve çok katı olan (sert, sevgisiz büyütülmüş çocuk) çamur, mükemmeliyetçi çömlek ustasının (yeni öğretmenimiz) eline gelince, onlarla uğraşmak yerine daha iyi yoğrulmuş çamur aramaya giden çömlek ustasına benzedi.

İşte bu yüzden o çömleğe ilk şeklini verecek olan çocukların ilk öğretmenleri olan aileyi güçlendirmek, desteklemek, evlilik ile oluşan aileyi, evlilik daha başlamadan, evlilik okulları sayesinde eğitmek gerekir. Daha sonra oluşan aile için anne ve baba okulları açıp, ebeveynleri orada eğitmek çocuğa, aileye ve topluma yapılabilecek en doğru ve güçlü destek olacaktır.

 

İyi yetişmiş, güçlü, aile terbiyesi ile bezenmiş çocuğu güzel bir şekilde eğitmek, öğretmenler için zor olmayacağı gibi, çocuğu geliştirici ve keyifli olacaktır. Çevreleri de böyle iyi çocuklarla dolu olunca, sonrasında çocuğun yoldan çıkması ve kötü alışkanlık kazanmasının da önüne geçilecektir.

 

Fatma ÖZÇELİK

Karakter ve Değerler Eğitimi Uzmanı
Sosyolog, Sosyal Çalışmacı
Emekli Hemşire

 

Görseller: comlekci.com.tr